HH corporation ja kohtisuora oy:n tietosuojaseloste


Tässä GDPR-tietosuojaselostuksessa on määritelty, että Helen Tilit Oy on rekisterinpitäjä niin Helen Tilit Oy:n kuin Kohtisuora Oy:n asiakas- ja markkinointirekisterissä. Rekisterit sisältävät sekä yritysten edustajien että yksityisten ihmisten henkilötietoja. Markkinointiviestintää varten suostumus pyydetään molemmilta.

Tutustu alla olevaan tietosuojaselosteeseen huolellisesti.

Rekisterinpitäjä
Helen Tilit Oy
Y-tunnus: 2594005-8
Eura
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Eija Helenius, puh. 045 8599 090, iisitilit(@)gmail.com

Kohtisuora Oy
Y-tunnus: 2869656-4
Tampere
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Saija Kaidankangas, puh. 040 535 8329, iisitilit(@)gmail.com

Rekisterin nimi
Helen Tilit Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.
Rekisterissä käsitellään asiakkaiden sekä mahdollisten asiakkaidemme ja näiden edustajien henkilötietoja.

Rekisterissä olevien henkilötietojen käyttötarkoitus
Tietoja käytetään asiakassuhteiden hoitoon, asiakkaiden ja yrityksen väliseen viestintään ja verkkopalvelumme käyttökokemuksen parantamiseen. Lisäksi tietoja käytetään tarvittaessa markkinointitarkoituksiin. Lähetämme myös ajoittain asiakkaan suostumukseen perustuen sähköisiä markkinointiviestejä.

Rekisteriin kerättävät tiedot
Tiedot ovat henkilön tai organisaation itsensä luovuttamia tietoja kuten nimi-, puhelin-, sähköposti- ja muita asiakkuuden hoitamisen kannalta merkittäviä tietoja.
Rekisteröidystä voidaan tallentaa tarpeen mukaan seuraavanlaisia tietoja:
Henkilön nimi ja sähköpostiosoite
Yrityksen nimi
Puhelinnumero
Asiakkuuden hoitamiseen liittyvät tiedot
Verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot verkkosivustollamme
Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten kohdistetut markkinointitoimet ja niihin osallistuminen

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus päästä itseään koskeviin henkilötietoihin ja saada jäljennös häntä itseään koskevista kerätyistä tiedoista sekä pyytää henkilötietojen oikaisemista tai poistamista.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme asianmukaisen poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
Huomioitavaa on, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineistoa Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.
Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html
Helen Tilit voi tarvittaessa pyytää tarkentamaan henkilötietojen käsittelyä koskevaa pyyntöä ja varmentamaan pyytäjän henkilöllisyys ennen pyynnön käsittelemistä.
Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöihin yhden (1) kuukauden kuluessa kirjallisen pyynnön esittämisestä. Tietojen tarkastus- tai poistamispyyntö on lähetettävä osoitteeseen: iisitilit(@)gmail.com

Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksiin. Asiakkaan asioiden hoitamisen vuoksi saatamme käyttää kolmannen osapuolen tarjoamia palveluja. Olemme varmistaneet, että käyttämillämme kolmansilla osapuolilla on tietosuojaselosteet kunnossa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Saatamme käyttää henkilötietojesi käsittelyssä palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy henkilötietoihisi EU-/ETA-alueen ulkopuolelta, kuten Yhdysvalloista. Huolehdimme siirtojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.
Olemme varmistaneet, että palveluntarjoajat ovat liittyneet EU:n ja Yhdysvaltain väliseen Privacy Shield -ohjelmaan (https://www.privacyshield.gov/list). Privacy Shield -ohjelma varmistaa eurooppalaisten tietojen tietoturvan mukaisen käsittelyn mm. Yhdysvalloissa.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina sähköisessä muodossa salasanasuojatuissa tiedostoissa ja järjestelmissä. Tietoverkko ja laitteistot, joissa rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuureilla. Paperisena olevat tiedot säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.

Henkilötietojen käsittelyn kesto
Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitetään asiaankuuluvalla tavalla. Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan, kun se on tarpeen tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain velvoitteista johtuen joitakin tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pidempään.

Henkilötietojen käsittely Helen Tilit Oy:ssä
Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Saatamme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja asianmukaisesti.

Tietosuojaselosteen tietojen päivittäminen
Palvelujemme kehityksen ja parantamisen vuoksi pidätämme oikeuden päivittää tätä tietosuojaselostetta tarpeen mukaan. Tehdyistä muutoksista ilmoitetaan iisitilit.fi -sivustolla. Merkittävistä muutoksista tiedotamme myös rekisteriin kuuluvia henkilöitä ja yrityksiä sähköisellä tiedotteella.

Tietojen antamisen pakollisuus ja antamatta jättäminen
Jos et halua että käsittelemme tietojasi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti, pyydämme, että et toimita Helen Tilit Oy:lle tai Kohtisuoralle mitään tietoja. Tällöin emme myöskään voi sinua palvellla, etkä pysty käyttämään palvelujamme.

Copyright © Iisitilit
HH Corporation / Kohtisuora Oy

 

Webdesign by Osuuskunta Revontulikuu